Confido staat voor...

Confido Woonprojecten is een groeiend bedrijf dat staat voor vertrouwen, toegankelijkheid en  toewijding. En dat uit zich in elk woningproject dat we met ruime ervaring en inzicht  ontwikkelen. In ons aanhoudend streven naar het perfecte samengaan van kwaliteit en betaalbaarheid maken we steeds gebruik van vooruitstrevende bouwtechnieken, duurzame materialen en een vernieuwende blik op woningontwikkeling. Daardoor streven  we steeds weer die ideale woning na, waar leefbaarheid, individualiteit en esthetiek  elkaar vinden.

 

Deze allesomvattende visie op woningbouw passen we gericht toe in de stedelijke omgeving, waar we op een efficiënte en moderne wijze aan  nieuwe verkavelingen werken. Een weldoordachte architecturale keuze voor verticaliteit zorgt voor een berekend en doeltreffend gebruik van de beschikbare ruimte en verheft stadswoningen tot elegante en eigentijdse huizen.

 

Als een sterk familiebedrijf waar vertrouwen, transparantie en gedrevenheid onontbeerlijk zijn, gelooft Confido dat een woning meer is dan het materiaal waaruit het is opgebouwd: een woning is voor ons een thuis waar eigenheid en comfort primeren. En dat toont zich in de keuzes die we maken en de manier waarop we bouwen. Telkens weer werken we er aan om bij te dragen aan het geluk en de ontplooiing van onze klanten. Elke woonst ontwikkelen we vanuit de achterliggende idee en overtuiging dat een woonst een thuishaven is waar mensen in alle rust en vertrouwdheid zorgeloos kunnen leven en groeien.

 

In alle woningen die Confido ontwerpt en ontwikkelt nemen we bovendien onze ecologische verantwoordelijkheid op, om zo tot een niveau van woningbouw te komen dat de behoeften van de natuur en het comfort van de mens met elkaar verzoent. Daarom streven  we ernaar om beter te doen dan de huidige (strenge) EPB regels.  Dit weet zich telkens  te vertalen in efficiënte en energiezuinige woningen. Door het gebruik duurzame isolatietechnieken en -materialen en door elk van onze woningen te voorzien van zonnepanelen dragen we bij aan het behoud en de versterking van het milieu.

 

Met dit doordacht en vooruitziend oog voor mens en milieu vormen we instapklare nieuwbouwwoningen met een hoge afwerkingsgraad, waar keuzevrijheid en authenticiteit centraal staan en voortdurend overleg met onze klanten beslissend is. Door de grondige en verzorgde afwerking van elke woning zorgen we er uiteindelijk voor dat onze klanten onbekommerd en ontspannen in hun nieuwe thuis kunnen intrekken.